Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Meer informatie op belasting.startpagina.nl

toetsingsinkomen

teun
30 Dec, 2009 12:26

Goedemiddag,

Een vraag over het toetsingsinkomen, zoals wordt gevraagd bij bv aanvragen van zorgtoeslag. Bij een proefberekening vul ik het bruto inkomen van mijzelf in, en de bruto bijverdiensten van mijn partner voor het komende jaar. Na afloop van het betreffende jaar, wordt dan door de BD gekeken naar datzelfde toetsingsinkomen (bruto inkomen) om de definitieve berekening te maken, of halen ze eerst bv de heffingskorting, arbeidskorting er af, en bij de bijverdiensten van mijn partner het inkomen wat overblijft na aftrek van kosten?

TopCat
30 Dec, 2009 12:50

Lees eerst eens even wat het begrip “toetsingsinkomen” inhoudt:

http://www.toeslagen.nl/particulier/toetsingsinkomen/

Het antwoord op uw vragen komt u dan vanzelf tegen.

T.C.

teun
30 Dec, 2009 13:03

Ja dat had ik zelf ook al gelezen, maar ik blijf toch een vraag houden. Je kunt namelijk OF je brutoloon invullen OF de gegevens overnemen van de laatste aangifte IB. Maar het bedrag op mijn laatste aangifte IB komt niet overeen met mijn bruto salaris incl vakantiegeld, het is lager. Begrijpt u wat ik bedoel? Waar gaat de BD nu uiteindelijk van uit?

Eric
30 Dec, 2009 14:47

Een veel gemaakte fout door adviseurs die o.a. toeslagen invullen is dat ze er van uitgaan dat het begrip BRUTO-inkomen hetzelfde is als toetsingsinkomen.

Dit is dus niet juist !!!

Het toetsingsinkomen (ook wel verzamelinkomen) is het totaal van uw inkomsten EN AFTREKPOSTEN in de 3 boxen.

Het komt uiteindelijk vaak wel goed bij de aangifte, maar veel invullers nemen niet de moeite hier naar te kijken als mensen zonder aftrekposten meer dan 40.000 euro verdienen maar wel 10.000 euro aftrek eigen woning hebben.

Gevolg: er blijft een hoop toeslagen liggen bij de belastingdienst terwijl veel mensen er (zonder het te weten ) wel degelijk recht op hebben.

————————————————————————— ————————————

Hoe bereken je je eigen toetsingsinkomen voor de diverse toeslagen ?

Indien je geen belastingaangifte doet:

- Bruto LOON VOOR LOONHEFFING / FISCAAL LOON (bedrag te vinden op de laatste loonstrook van 2008 onder cumulatieven)

In dit bedrag zit eveneens een 13de maand, winstdeling, overwerk etc verwerkt, welke ook meetellen.

- Houd rekening met een lichte loonsverhoging (2%) en tel dat er bij op.

Indien je jaarlijks belastingaangifte doet:

Je kunt uitgaan van je verzamelinkomen van 2008 (en binnenkort 2009). Je verzamelinkomen kan echter het ene jaar hoger zijn dan het andere jaar. Je verzamelinkomen bestaat namelijk uit al je inkomen uit box 1, 2 en 3.

In feite is dat je FISCALE LOON (zie weer je salarisspecificatie) MINUS je aftrekposten en daarbij opgeteld inkomsten uit box 1 waarover geen loonbelasting wordt ingehouden (bv. partneralimentatie, inkomsten uit overige werkzaamheden), aanmerkelijk belang (box 2) en inkomsten uit sparen en beleggen (box 3)

De eerder genoemde aftrekposten vallen in box 1 en kunnen, zoals gezegd, jaarlijks verschillen.

Een voorbeeld is de aankoop van een huis in 2008. Bij aankoop van een woning heb je altijd eenmalig extra aftrekposten en dat zal dan in 2009 ook een verkeerd beeld geven.

Om toch een goede schatting voor 2009 te maken, bereken het inkomen voor de zorgtoeslag als volgt:

- Bruto LOON VOOR LOONHEFFING / FISCAAL LOON (bedrag te vinden op de laatste loonstrook van 2008 onder cumulatieven)

In dit bedrag zit eveneens een 13de maand, winstdeling, overwerk etc verwerkt, welke ook meetellen.

- Houd rekening met een lichte loonsverhoging (2%) en tel dat er bij op.

Trek hier van af:

- aftrek eigen woning (betaalde hypotheekrente minus eigen woningforfait)

- premies inkomensvoorzieningen (lijfrenten)

- betaalde partneralimentatie

Tel bij het bedrag op:

- opbrengsten uit overige werkzaamheden (bv. free-lance)

- ontvangen partneralimentatie

Tel verder nog uw inkomen uit sparen en beleggen er bij op. Inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) laten we maar even buiten beschouwing. Er zijn maar weinig mensen die hier mee te maken hebben.

Het bedrag wat overblijft is je toetsingsinkomen.

Cijfermatig voorbeeld

Man, kostwinner, geen kinderen; fiscaal maandinkomen 2500 euro bruto

Hypotheek: 150.000 euro tegen 5%, WOZ waarde woning 160.000 euro

Hij betaalt premies voor lijfrente (2000 euro)

Man heeft met zijn vrouw altijd zuinig geleefd en ze hebben inmiddels 60.000 euro op hun spaarrekeningen.

Uitwerking:

Inkomen 12 *2500 euro + 8% vakantiegeld = 32.400 euro

Loonsverhoging in 2009 2% = 650 euro

Sparen en beleggen (box 3) 60.000 - 40.000 (heffingsvrij vermogen, 2 personen afgerond) = 20.000 euro * 4% (rendement, wettelijk) = 800 euro

Subtotaal 32.400 + 650 + 800 = 33.850 euro

Af:

Aftrek eigen woning: hypotheekrente 150.000 x 5% = 7.500 euro

Eigen woningforfait: 160.000 x 0,55% = 880 euro

Aftrek eigen woning 7.500 - 880 = 6.620 euro

Aftrek lijfrente 2.000 euro

Toetsingsinkomen is dan: 33.850 - 6.620 - 2.000 = 25.070 euro

Matthijs
06 Okt, 2010 20:49

Goed bericht Eric,

Ik kwam er zelf ook achter vorig jaar bij het invullen van de kinderopvangtoeslag.

Ik had in 2008 het verzamelinkomen ingevuld in het kinderopvangtoeslagprogramma, deze inkomens (van mijn partner en mij) had ik uit het inkomstenbelastingprogramma gehaald.

Later kwam ik er achter dat j eerst nog al je aftrekposten vanaf moet halen zoals je zelf al zegt.

.

Niks aan de hand dacht ik, je krijgt het later toch wel terug. Maar later dat de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van 2008 pas in maart 2010 werd verrekend!!! Bijna anderhalf jaar na dato.

Blijkbaar trekt de belastingdienst een mooie rente, want dit verschil tussen toetsingsinkomen en verzamelinkomen is niet terug te vinden bij de hulp bij het invullen.

.

Nu vul ik inderdaad een lager inkomen in, alle aftrekposten zijn bijna 10.000 euro door eigen huis en studie.

Het scheelt toch ca. 50 euro netto per maand die je anders pas na anderhalf jaar terugkrijgt.

voogdj
06 Okt, 2010 21:13

Als de Belastingdienst (laat) nog restanten van toeslagen moet toekennen dient daarover door de Belastingdienst rente betaald te worden (volgens dezelfde systematiek en hoogte % als bij de inkomstenbelasting). Hetzelfde geldt voor de toeslagontvanger die nog moet terugbetalen.

rudi
06 Okt, 2010 22:48

MAAR…pas wel heel erg op met het lager invullen. Naar mijn mening is het veel verstandiger, en ik maak die kanttekening op om mensen in hun enthousiasme te beschermen, om van een hoger toetsingsinkomen uit te gaan. Niets zo vervelend als terugbetalen en dat gevaar loert wel op de hoek. Denk aan mogelijke salarisstijgingen, verdwijnen van aftrekposten. Ik zou niet graag de mensen de kost willen geven die zich gruwelijk in de vingers hebben gesneden door de lagere aftrek voor ziektekosten en die fors terug moeten betalen. Met alle respect………. ik vind uw advies een heel gevaarlijk advies!

Bhaan
01 Mrt, 2011 10:28

Beste,

Bij het aanvragen van KinderopvangToeslag wordt gevraagd naar het toetsingsinkomen.

Welk bedrag vermeld je als toetsingsinkomen indien je een eigen bedrijf hebt, dus winst uit onderneming geniet ?

Is dat de fiscale winst, of het belastbaar inkomen, of het belastbaar bedrag ? En wat is het verzamelinkomen ?

Graag uw reactie !

Bvb bedankt !

Mvgr, Bhaan

Eric
01 Mrt, 2011 10:38

Bij eigen bedrijf winst na ondernemersatrekken hanteren, maar daarnaast ook nog rekening houden met b.v. box 3 inkomen, andere inkomsten uit box 1 enz enz.

Maar om het makkelijk te houden:

Het verzamelinkomen in de aangifte IS je toetsingsinkomen !. Zie ook mijn uitleg hierboven.

Dus aangifte doen, uit de aangifte het verzamelinkomen halen en dit invullen voor de toeslagen.

Bhaan
01 Mrt, 2011 12:03

Dank je Eric !

Maar toch even voor de duidelijkheid:

Als je nog atrekposten hebt bijvoorbeeld eigen aandeel rentekosten EigenWoning en andere persoonsgebonden aftrek, moet je deze bedragen nog aftrekken van de bedrijfswinst na de ondernemersaftrekken en MKB-vrijstelling, om het verzamelinkomen te verkrijgen ?

Voorbeeld: Fiscale Winst: 27.000

Ondernemersaftrek: -/- 7.087

MKB-vrijstelling: -/- 2.145

Belastbaar Winst = 17.768

Aftrek EW: -/- 432

Pers.gebonden aftrek: -/- 684

Belastbedrag = 16.652

Verzamelinkomen = ?

dank je, Bhaan