Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Meer informatie op belasting.startpagina.nl

berekening/teruggave zvw

 • jann

  Geachte Lezers,

  Ik hoop per 01-08-10 met pensioen te gaan.Heb dan tot gewerkt tot 65 jaar. Nu komen er veel dingen op mij af, en dat roept soms vele vragen op.

  Allereerst wil ik zeggen dat ik een leek op fiscaal gebied ben. Nu het volgende, ik krijg naast mijn AOW een bijna volledige toeslag voor mijn vrouw, wat op jaar basis samen ongeveer € 17.500 zal opleveren.

  Mijn Ouderdomspensioen is op jaarbasis € 24.000.

  Uiteraard moeten er weer allerlei lasten worden betaald. Een van de te betalen last is dan de premie zorgverzekering. Hoe wordt dit verrekend, daar ik zag dat er 2 verschillende premie's in hoogte zijn, nl, nu even uit het hoofd, zoiets van 4,95% en 7,05 %. Wanner de ene wanneer de andere.

  Verder denk ik te begrijpen dat er ook een normbedrag is, en dat alles wat daar boven zit niet wordt belast voor de ZVW. Is dit zo of begrijp ik dit verkeerd.

  Ook denk ik te hebben gelezen dat er gezamenlijk maar een bedrag tot een bepaalde hoogte mag worden afgetrokken. Ik denk dat ik met mijn 2 “geldstromen” daar boven uit zal komen.

  Hoe lost de fiscusdit op??? Vindt hier verrekening met de invulling van de IB plaats, of is er nog een andere oplossing.

  Daar ik nu slechts 5 maand deze inkomsten krijg, stel ik mij zo voor dat de problemen niet zo groot zullen zijn, hiermee bedoel ik, eventuele bijbetaling( naheffing)

  Maar het volgend jaar zal ik mogelijk wel boven het normbedrag kunnen uitkomen, dit moet voor een kenner te berekenen zijn, kan ik dan aanspraak maken op een korting of maandelijkse terug gave( zoiets dat bij hypotheekrente gebeurt)

  Waarom zijn er 2 tarieven, een hoge en een lage??

  Ik hoop dat voor de kenners de vragen duidelijk zijn, zoals dezegd het is niet mijn wereld.

  Dankend voor moeite, en voor mogelijke antwoorden, verblijf ik met vriendelijke groet,, jann

 • voogdj

  Het meetse van uw vragen is mbv dit te beantwoorden:

  http://www.belastingdienst.nl/variabel/zorgverzekeringswet/bijdrage_zorgverzekeringswet/bijdrage_zorgverzekeringswet-11.html#P128_10240

 • schakel

  U maakt zich druk over de hoogte van de ZVW-premie (zie antwoord voogdj) terwijl de hoogte van de premie - voor u 7,05% - niet wezenlijk is voor uw financieel plaatje vanaf 65 jaar. Over uw pensioen(en) wordt dit hoge percentage al ingehouden. Over het meerdere inkomen boven € 32738 hoeft geen ZVW-premie te worden betaald. Dat is het hele verhaal.

  Verder spreekt u over normbedrag, korting, maandelijkse teruggave.

  Geen van dit alles is waarschijnlijk van toepassing. Meestal is het zo dat bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd er “plotseling” bijbetaald moet worden.

  Dit geldt zeker als er voor de 65 jaar maar 1 inkomen is geweest. De loonheffing is dan feitelijk de eindheffing. Er is als het goed is precies genoeg belasting ingehouden op het loon. Geen teruggaaf, tenminste als er geen aftrekposten zijn. Geen bijbetaling, tenminste als er geen inkomen is waarover geen belasting is ingehouden of vermogen o.i.d.

  Bijna iedere AOW-er heeft twee inkomens: het AOW-pensioen en overig pensioen. Over deze inkomens wordt belasting geheven in schijf 1 - tot circa € 18000. Boven € 18000 volgt schijf 2. De twee pensioenen worden opgeteld en met bijvoorbeeld € 30000 pensioeninkomen moet er al een € 1000 via de IB-aangifte bijbetaald worden. (8,5% x € 30000 minus € 18000) Aan deze systematiek is niets te doen: iedere werkgever en iedere pensioenverzekeraar moet beginnen met schijf 1, daarna pas schijf 2 enz.

  De grote belastingklapper bij u is schijf 3 met 42%. Dat is het inkomen boven € 41500 minus € 33189 (schijf 1 en 2). Over dit bedrag ad € 8000 / € 9000 is belasting ingehouden via het veel lagere belastingtarief in schijf 1 en gedeeltelijk schijf 2, maar u wordt uiteindelijk aangeslagen in schijf 3 met 42%.

  Om het verhaal niet al te lang te maken: U moet in 2011 rekenen op een extra te betalen belasting van circa € 4000. De Belastingdienst zal u op een zeker moment een verplichte Voorlopige Aanslag opleggen. Maar dat gebeurt achteraf. U zou volgend jaar zelf een Voorlopige Aanslag 2011 kunnen aanvragen, maar noodzakelijk is dat niet, als u geld hiervoor reserveert..

  NB: Uiteraard wordt het financieel plaatje anders als er hypotheekaftrek of aftrek ziektekosten oid is. NB: ook over 2010 zal er achteraf bijbetaald moeten worden.

  NB: Let u er ook op dat maar over 1 van uw pensioenen loonheffingskorting wordt toegepast.

  Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke financiele situatie zou u lid kunnen worden van een ouderenbond - ca. € 30 per jaar. Hier kunt u vragen om uitleg en kunt u informatie krijgen hoe het er precies met de te betalen belasting vanaf 65 uitziet.

 • schakel

  De te betalen belasting in mijn vorig bericht iets te enthousiast berekend. Zal eerder bij € 3000 uitkomen als bij € 4000.

  Correctie: Totaal schijf 1 en 2 - jaar 2010 - €32738 Maximum bijdrageloon ZVW 2010 - € 33189

 • voogdj

  “ Over uw pensioen(en) wordt dit hoge ( ZVWbijdrage, jdev) percentage al ingehouden.”

  Dit is incorrect. Over AOW wordt het hoge percentage ingehouden, over bedrijfs- en privaat opgebouwd pensioen het lage. Zie de link die ik gaf. Daar is ook te vinden wat de voorrangsregel van teruggaaf van ZVW-bijdrage is indien door SVB en pensioenfondsen te veel is ingehouden op verschillende pensioenen indien men boven het maximum komt. Dit laatste is bij de vragensteller inderdaad aan de orde.

 • jann

  Beste Lezers,

  Dank voor antwoorden en moeite, doch als leek blijft het moeilijk. Ik heb de link naar de Belasting gelezen, het verheldert wel iets, doch er blijven ( vele) vragen.

  Met mijn Bruto inkomen kom ik in mijn beleving duidelijk boven Maximunbijdrage-inkomen. Maar in welke volgorde wordt het dan berekend?? AOW-Ouderdomspensioen, dus hele AOW em deel Ouderdomspensioen, of heel Ouderdomspensioen, en deel -AOW. Misschien naive vraag.

  Heb begrepen dat voor AOW een tarief van 7,05% geldt, en voor mijn Ouderdomspensioen 4,95%

  Bij benadering zou ik dan voor mijn AOW BIJNA 1300 Euro betalen, en voor mijn Ouderdomspensioen 1200 Euro, te samen € 2500. Verrekend naar de maximimbijdrage zou ik dan iets terug krijgen.

  Maar als het over € 33.189 (2010) zal worden berekend krijg ik niets terug.

  Wie kan mij helderheid omtrent deze verschaffen.???

  In mijn eerste schrijven heb ik niet vermeld , dat ik een eigen huis hen en dus hypotheek aftrek geniet.

  Dank voor moeite en antwoord(en), vr.gr.

 • voogdj

  Niet uw bruto-inkomen is van belang, maar uw bijdrage-inkomen ZVW (en dat is overigens ook wat anders dan het inkomen in box 1 dat u voor de aangifte IB als grondslag hanteer": uw hypotheekrenteaftrek is niet relevant in dezen) . Dat staat voor uw AOW en ouderdomspensioen op de jaaropgaaf die u na 2010 krijgt. Daarop staat ook het ingehoudene (iab) aan bijdrage ZVW.

  Over het meerdere boven de maximumgrens hoeft u geen iab te betalen. U krijgt dus terug , bij aanslag- na aangifte IB gedaan te hebben in 2011 over 2010 (plus heffingsrente). Als u geen ander bijdrage-inkomen hebt gehad in 2010 wordt het meerdere inkomen boven het maximum evenredig toegedeeld aan AOW en ouderdomspensioen, en daarna worden het hoge en het lage percentage iab over beide bedragen berekend om de beide teruggaafbedragen vast te stellen, die bij elkaar opgeteld worden. Aangezien u geen werkgeversvergoeding krijgt over beide pensioenen wordt alles rechtsreeks aan u terugbetaald.

  Dat er twee iab-percentages zijn is in de wet vastgelegd en heeft te maken met het feit dat over ouderdomspensioenen (en nogal wat ander bijdrage-inkomen) geen werkgeversvergoeding wordt toegekend.

  U kunt ook in 2010 al een beschikking vragen voor voorlopige teruggaaf aan de Inspecteur.

 • voogdj

  ter aanvulling en correctie. Aangezien u ook nog werkt in 2010, speelt uw bijdrage-inkomen uit loon eveneens een rol. U krijgt daarover een werkgeversvergoeding. Art. 50 van de ZVW bepaalt een voorrrangsregel, waarbij het bedrag van de te veel ingehouden bijdrage eerst zoveel mogelijk wordt toegerekend aan dat deel van het bijdrage-inkomen dat geen werkgeversvergoeding kent (dus uw AOW en uw ouderdomspensioen). Wat dan nog eventueel resteert terug te geven wordt aan uw werkgever toegekend die dat als negatief loon met u dient te verrekenen.

  Het totaalplaatje aan uw (3?) posten bijdrage-inkomen voor 2010 zou bekend moeten zijn om een en ander precies uit te werken.

 • HJV

  Een voorbeeld berekening is voor u niet te maken daar u nog niet weet wat de inkomens gegevens zijn over 2010.

  U situatie; wel persoonlijk en niet in combinatie met partner, deze heeft zijn eigen berekeningen naar inkomsten.

  -1.Inkomen uit werk tot 01-08 belast tegen 7,05 % over max. 33.189 (2010)

  -2.Inkomen Aow vanaf 01-08 belast tegen 7,05 % over max. 33.189 (2010)

  -3.inkomen pensioen vanaf 01-08 belast tegen 4,95% over max 33.189 (2010)

  u neemt inkomsten uit 1 en 2 *7,05%

  33.189 minus totaal aan inkomsten 1 en 2 * 4,95%

  Dat is wat u verschuldigd bent over 2010.

  Op de jaaropgaven kan u zien wat er is ingehouden en via u berekening kan u beoordelen of u iets terugkrijgt, welke automatisch volgt in 2011

  Heeft u meer inkomen uit 1,2 en 3 dan 33.189 dan wordt er te veel ingehouden

  Dit komt doordat werkgevers en uitkeringinstanties ieder voor een inkomensafhankelijke bijdragen inhouden